PNA Wellness Innovation 

Beauty & Wellness คืออีกหนึ่งธุรกิจมาแรง ที่เป็นกุญแจไขสู่ชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี คุณจะทำอย่างไร ให้ธุรกิจของคุณสามารถตอบสนองความต้องการให้ลูกค้า เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นทางเลือกอันทรงคุณค่าในการดูแลรักษาสุขภาพของคนยุคใหม่ ให้ PNA Wellness Innovation เป็นเพื่อนคู่คิด สำหรับธุรกิจคุณ กับนวัตกรรมการตรวจการอักเสบของหลอดเลือด hs-CRP ที่จะบอกค่าความอักเสบของหลอดเลือดที่ลูกค้าของคุณกำลังเผชิญ สร้างเสริมความมั่นใจให้ลูกค้า ส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย เลือกให้ PNA Wellness Innovation เป็น Partner ทางธุรกิจของคุณ

อ่านเพิ่มเติม

 

High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) คืออะไร?

  • hs-CRP คือการตรวจหาระดับ C-Reactive Protein (CRP) ชนิดที่มีความไวสูง ซึ่ง CRP คือโปรตีนในกระแสเลือดที่บ่งชี้การอักเสบของกล้ามเนื้อ, เนื้อเยื่อ ไปจนถึงการติดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส รวมไปถึงใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบได้
  • เรียกได้ว่า High Sensitivity C- Reactive Protein (hs-CRP) เป็นค่าที่บ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือด โดยเฉพาะหัวใจ และสมอง
  • ปัจจุบันการตรวจ hs-CRP ยังใช้กับการตรวจผู้ที่มีอาการ Long Covid และใช้พยากรณ์สุขภาพองค์รวมของร่างกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคร้ายก่อนที่จะมีอาการ และสายเกินไป

 

 

 

 

High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) คืออะไร?

  • hs-CRP คือการตรวจหาระดับ C-Reactive Protein (CRP) ชนิดที่มีความไวสูง ซึ่ง CRP คือโปรตีนในกระแสเลือดที่บ่งชี้การอักเสบของกล้ามเนื้อ, เนื้อเยื่อ ไปจนถึงการติดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส รวมไปถึงใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบได้
  • เรียกได้ว่า High Sensitivity C- Reactive Protein (hs-CRP) เป็นค่าที่บ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือด โดยเฉพาะหัวใจ และสมอง
  • ปัจจุบันการตรวจ hs-CRP ยังใช้กับการตรวจผู้ที่มีอาการ Long Covid และใช้พยากรณ์สุขภาพองค์รวมของร่างกายเพื่อป้องกันการเกิดโรคร้ายก่อนที่จะมีอาการ และสายเกินไป