ดื่มเยอะไปไหม ? ลองมาตรวจตับกัน !

สารเอนไซม์ตับ Liver Biomarkers เป็นสารหรือตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบสุขภาพและฟังก์ชันของตับของบุคคล นี่คือบางสารที่เป็น liver biomarkers ที่มักใช้

AST (Aspartate Aminotransferase) : เป็นเอนไซม์ที่พบในเซลล์ตับและเซลล์อื่น ๆ ในร่างกาย ระดับ AST สูงอาจแสดงถึงความเสียหายในเนื้อตับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีของโรคตับหรือความเจ็บป่วยอื่น ๆ

ALT (Alanine Aminotransferase) : เช่นเดียวกับ AST, ALT เป็นเอนไซม์ในตับและการเพิ่มระดับ ALT สามารถบ่งชี้ถึงความเสียหายในเนื้อตับ

ALP (Alkaline Phosphatase) : ALP เป็นเอนไซม์ที่พบในตับและระบบทางเดินน้ำดี ระดับ ALP สูงอาจเกิดขึ้นในกรณีของปัญหาในทางเดินน้ำดีหรือในตับ

Bilirubin : เป็นสารสีเหลืองที่เกิดขึ้นจากการทำลายเม็ดเลือดแดงเก่า ระดับ bilirubin สูงสามารถบ่งชี้ถึงปัญหาในการขับถ่ายสารตกค้างจากตับ.

GGT (Gamma-Glutamyl Transferase) : GGT เป็นเอนไซม์ที่พบในตับและระบบทางเดินน้ำดี ระดับ GGT สูงอาจเกิดขึ้นในบางภาวะของตับและทางเดินน้ำดี (ใช้ตรวจผู้ที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์)**

Albumin : Albumin เป็นโปรตีนที่สร้างโดยตับและมีหน้าที่ในการรักษาการดูดซับของน้ำในหลายส่วนของร่างกาย ระดับ albumin ต่ำอาจแสดงถึงฟังก์ชันของตับที่ผิดปกติ.

ซึ่งตอนนี้เรามี Technology ที่สามารถตรวจค่าเอนไซม์ตับได้ใน 12 นาทีเเล้ว !

Credit to: https://prestigeer.com/…/everything-to-know-about-liver…

Private: SD1 Automatic Biochemistry Analyzer

ตรวจได้ทั้งหมด 19 ค่า  ALB,ALP,ALT,AST,AMY,BUN,Cr,CHE,CK,GLU, GGT,TBA,TB,DB,TP,UA,TC,TG,HDL,LDL*,GLOB* (*Calculated) ใช้เวลาเพียง 12 นาที สามารถตรวจได้โดยไม่ต้องปั่นเลือด

#seamatysd1