LOC-200 Automatic Biochemistry Analyzer

เครื่องวิเคราะห์ชีวเคมีอัตโนมัติ LOC-200 ได้รับการออกแบบมาเพื่อดำเนินการทดสอบชีวเคมีในเลือดและการวิเคราะห์อิเล็กโทรไลต์โดยให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และแม่นยำของตัวอย่างเลือด 100μL ประมาณ 12 นาที